Interaktívny seminár o špecializovanom sociálnom poradenstve

Vážené kolegyne a kolegovia,

Aj v roku 2019 plánuje Slovenská komora SPaASP spustiť vzdelávacie aktivity  pre sociálnych pracovníkov, určené tak pre členov komory, ako aj ďalších záujemcov. Jednou z prvých aktivít bude Interaktívny seminár o špecializovanom sociálnom poradenstve.

Bližšie informácie a prihlasovací formulár nájdete  nižšie

Harmonogram aktivít vzdelávania 2019 

Prihlasovací formulár