Infoservis

V tejto časti nájdete informácie o sociálnej práci na Slovensku, o dianí v komore, tlačové správy komory, prezentácie komory v médiách, ako aj informácie (o uzatvorených zmluvách, vyhotovených objednávkach, či uhradených faktúrach komory), ktoré je komora povinná sprístupňovať v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informácie sú rozdelené do jednotlivých častí:

Články

Zmluvy, objednávky, faktúry

Infonews

Knižnica

Tlačové správy

Logo na stiahnutie

Povedali / Napísali o nás

Pracovné ponuky