Povedali / Napísali o nás

V tejto časti si môžete stiahnuť jednotlivé prezentácie Slovenskej komory SP a ASP v médiách:

Relácia Hosť Rádia Regina zo dňa 14.1.2016 – za komoru Doc. PhDr. Roman Tibor, PhD. a doc. PhDr. ThDr. Mátel Andrej, PhD., mim. prof. (mp3 / 42 MB / 45:55)