Hosťujúce a čestné členstvo

Komora môže fyzickej osobe priznať postavenie hosťujúceho člena komory a udeliť čestné členstvo v komore. Bližšie informácie nájdete na nasledujúcich odkazoch.
Hosťujúci členovia komory
Čestní členovia komory