Zápisnice zo zasadnutí orgánov komory

Na tejto stránke sa môžete oboznámiť s fungovaním jednotlivých orgánov komory prostredníctvom zápisníc zo zasadnutí príslušných orgánov:

Zápisnice zo zasadnutí Snemu komory

Zápisnice zo zasadnutí Predstavenstva komory

Zápisnice zo zasadnutí Dozornej rady komory

Zápisnice zo zasadnutí Profesijnej rady komory

Zápisnice zo zasadnutí Disciplinárnej komisie komory