Partneri

Našim cieľom je nadviazať funkčné partnerstvá s organizáciami pôsobiacimi na poli sociálnej práce.
Kontakt pre záujemcov o partnerskú spoluprácu: komora@socialnapraca.sk

NAŠI PARTNERI:

logo_MPSVaR
Slovenská komora SP a ASP