Aktivity

V roku 2017 plánujeme realizovať viacero aktivít.

V rámci aktivít smerujúcich k rozvoju sociálnej práce na Slovensku plánujeme:

V rámci aktivít smerujúcich k zvyšovaniu statusu sociálnej práce plánujeme:

V rámci aktivít smerujúcich k profesionálnemu rozvoju členov komory plánujeme:

V rámci aktivít smerujúcich k rozširovaniu členskej základne komory plánujeme: