Osvetová kampaň ZDOLAJ VÝZVY

Kampaň ZDOLAJ VÝZVY je zameraná na zvýšenie povedomia verejnosti o uplatnení a úlohe sociálnych pracovníkov v spoločnosti.

V súčasnej dobe mnoho ľudí nevie nič o našej profesii, jednoducho nie sme v dosahu ich radaru 🙂

Ďalšia skupina ľudí má len úzku, či hmlistú predstavu o tom, kto sociálni pracovníci sú.

Našim cieľom je vytvárať priaznivejší a ucelenejší obraz o sociálnych pracovníkoch medzi ľuďmi, aby ľudia hľadajúci profesionálne služby pre seba, svoju rodinu alebo svojich blízkych mali predstavu o tom, čo sociálni pracovníci robia a aké je široké pole našej pôsobnosti.

Konkrétni sociálni pracovníci približujú ľuďom svoju prácu formou príbehov a zároveň „prepožičiavajú aj svoje tváre“, ktoré sú zobrazené na stránke kampane, ako aj na plagátoch, ktoré na našu stránku odkazujú. Na príbehoch konkrétnych sociálnych pracovníkov chceme poukázať na rôznorodosť cieľových skupín pri výkone našej profesie, ako aj na široké spektrum činností, ktoré sociálni pracovníci vykonávajú.

Ak máte záujem dozvedieť sa viac, kliknite na stránku kampane http://www.zdolajvyzvy.sk/.