STUDENT CAMP

Abecedný zoznam úspešných študentov, s ktorými sa uvidíme na Student Campe (20. – 22.10.2017):

 

FOTOGALÉRIA ZO STUDENT CAMPU (kliknite)

 


Podujatie, ktoré voláme Student camp, je určené pre študentov a študentky odboru sociálna práca, ktorí majú záujem spoznať nových ľudí a v budúcnosti – po skončení štúdia – pôsobiť v sociálnej oblasti.

Základné informácie:
➡ 
3 dni strávite v spoločnosti mentorov a študentov z iných škôl, kde budete spoločne pracovať na vyriešení jednej úlohy z oblasti sociálnej práce
➡ Termín konania aktivity je 20. – 22. október 2017
➡ Účastnícky poplatok nie je žiaden, ubytovanie a stravovanie zabezpečuje organizátor. Jediným Vaším nákladom tak bude doprava na miesto (v Žilinskom kraji)

Základné podmienky zapojenia sa do aktivity:
➡ 
Študent 2. alebo 3. ročníka Bc. štúdia v odbore sociálna práca
➡ Študent 1. alebo 2. ročníka Mgr. štúdia v odbore sociálna práca
➡ Vyplnenie prihlášky s pravdivým uvedením všetkých údajov
➡ Spracovanie úlohy (zadanie úlohy bude zaslané všetkým prihláseným na mail 22. septembra 2017)
➡ Zaslanie motivačného listu (spolu so zadaním úlohy príde aj informácia o štruktúre motivačného listu)

Spôsob výberu účastníčok a účastníkov:
Spomedzi všetkých prihlásených vyberie komisia 3 – 4 študentov z každej VŠ a to na základe týchto kritérií:

1. Spracovanie úlohy (max. 20 bodov)
2. Motivačný list – najmä v kontexte cieľov do budúcnosti, no i doterajšieho pôsobenia (max. 10 bodov)
3. Priemer známok za akademický rok 2016/2017 (max. 10 bodov)

Všetkých študentov budeme informovať o výsledku výberového procesu. Vybraní študenti dostanú bližšie informácie o ďalšom postupe.

DEADLINE PRE PRIHLÁSENIE SA DO VÝBEROVÉHO PROCESU PRE STUDENT CAMP JE 21. SEPTEMBRA 2017.

PRIHLASOVANIE NA STUDENT CAMP BOLO UKONČENÉ