Vzdelávanie

Dnes už niet pochýb o tom, že sa pracovníci v pomáhajúcich profesiách potrebujú rozvíjať a odborne rásť celoživotne a že splnenie predpísaných kvalifikačných podmienok neznamená

ukončenie procesu vzdelávania.

Aj preto prinášame ponuku vzdelávacích aktivít pre sociálnych pracovníkov, určené tak pre členov komory, ako aj ďalších záujemcov.

HARMONOGRAM VZDELÁVACÍCH PODUJATÍ:

X. Medzinárodná vedecká konferencia

AKTIVIZÁCIA SENIOROV A NEFARMAKOLOGICKÉ PRÍSTUPY V LIEČBE ALZHEIMEROVEJ CHOROBY

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti pripravovanú medzinárodnú vedeckú konferenciu,ktorá sa bude konať dňa

20. september 2018 – Konferencia Kongresová sála MZ SR

21. september 2018 – Workshopy Centrum MEMORY n.o.

Viac informácií, vrátane prihlasovacieho formulára, nájdete na  www.centrummemory.sk

lebo v priloženej pozvánke konferencia 2018

Od 16.4.2018, Skalica – Dlhodobý kurz ZMYSLOVÁ AKTIVIZÁCIA – LEVEL 1, cena kurzu 350 €, pre členov Slovenskej komory SP a ASP cena 150 €
Modul 1: 16.-17.4.2018
Modul 2: 14.-15.5.2018
Modul 3: 11.-12.6.2018
Bližšie info

26. 4. 2018, Ružomberok – Konferencia „Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci“ Viac info

27.- 28.4.2018, Košice – Stimulácia emočného prežívania klienta v sociálnych službách s využitím expresívnych techník Ruky, viac info v priloženej pozvánke.

18.5.2018, Košice – Stratégie rozvoja klienta v sociálnych službách  s využitím arteterapie, viac info v priloženej pozvánke.

31. 5. 2018, České Budějovice – konferencia ku Konceptu Zmyslovej aktivizácie „Smyslová aktivizace tělem i duší“. Viac info

6. 6. 2018, Ružomberok – Medzinárodná vedecká konferencia DROGOVÉ ZÁVISLOSTI A ICH PREVENCIA V KOMUNITE. Viac info