Výročné správy

Na tejto stránke si budete môcť stiahnuť výročné správy Slovenskej komory SP a ASP.

Vyročná správa Slovenskej komory SP a ASP za rok 2017

Výročná správa Slovenskej komory SP a ASP za rok 2016

Výročná správa Slovenskej komory SP a ASP za rok 2015