Snem 2019

Pozvánka na zasadnutie snemu

Vážené členky a vážení členovia Slovenskej komory SP a ASP,

srdečne Vás pozývame na zasadnutie snemu Slovenskej komory SP a ASP, ktoré sa uskutoční

dňa 10 januára 2019 v Ružomberku,  miesto konania: Katolícka Univerzita,

Priestory: Aula Jána Pavla II. Hrabovská cesta, v čase od 9:00 – 15:30

Dôležitá informácia:  na základe rozhodnutia predstavenstva Slovenskej komory SPaASP nebudú preplácane cestovné náklady a náklady na ubytovanie. K tomuto kroku bolo potrebné pristúpiť z dôvodu finančnej úspory.

 

Pogram SNEM SKSPaASP 

Etický kódex

VOĽBY 2019

Volebný poriadok

Potvrdenie pre zamestnávateľa